VERENIGING TOT BEHOUD VAN HET OPEN LANDSCHAP VAN KAAG EN BRAASSEM E.O.

ONZE DOELSTELLING

De vereniging is eind 1999 opgericht onder de naam "Vereniging tot behoud van het open landschap van Jacobswoude e.o." In september 2008 is de naam vanwege een gemeentelijke herindeling gewijzigd in de huidige naam.

In 1999 waren er plannen om aan weerszijden van de Herenweg (N207) tussen Alphen aan den Rijn en Rijnsaterwoude windturbines te plaatsen. Mede door inzet en inspanning van onze vereninging is dit plan niet uitgevoerd.

Kaag en Braassem en omgeving maakt een belangrijk deel uit van het Groene Hart van Zuid-Holland. Regelmatig komen er plannen op tafel met een aanslag op het open karakter van dit gebied.
Wij vinden dat dit gebied niet mag worden aangetast door horizonvervuiling ten gevolge van windturbines, hoogspanningsmasten of andere hoge gebouwen.

De doelstelling van de vereniging luidt officieel:

"in het belang van mens, flora en fauna, het juiste beheer te bevorderen van milieu, natuur en het open landschap, in het bijzonder in de gemeente Kaag en Braassem en omgeving; dit alles in de meest ruime zin."

Statuten
Wij hebben onze statuten op onze website geplaatst, deze kunt u hier lezen.

Samenstelling bestuur
NaamHerbenoembaar in
VOORZITTER / PENNINGMEESTER J.A. (Jos) van der Laan 2021
SECRETARIS H.F.M. (Hetty) van Langen 2022
LID W.S. (Willem) van de Meent 2022
LID W.A. (Willem) Kooiman 2022
LID M.J. (Marc) Blotwijk 2022
PEN- en WOORDVOERDERJ.J.M. (Jan) Veraart -

Algemeen
Wij willen u met de informatie op deze site een beeld geven van onze activiteiten, zodat wij u kunnen overtuigen dat dit waardevolle landschap, met zijn eigen karakter en vele vergezichten, ook voor ver in de toekomst, moet worden behouden.