Overzicht van de uitgebrachte nota's


druk op de bijbehorende button voor de gehele nota

Naar de hoorzitting Jacobswoude 20 juni 2006 - Onze reactie tijdens de hoorzitting te Jacobswoude d.d. 20 juni 2006

Naar de hoorzitting Rijnwoude 13 juni 2006 - Onze reactie tijdens de hoorzitting te Rijnwoude d.d. 13-juni 2006

Naar nota-9 12 april 2004 - Zienswijze op de MER windenergieproject Jacobswoude d.d. 8 december 2003

Naar nota-8 12 september 2003 - Inspraak subcommissie Ruimte en Wonen van Provinciale Staten van Zuid-Holland

Naar nota-7 11 juni 2003 - Inspraak Commissie Ruimte en Wonen van Provinciale Staten van Zuid-Holland

Naar nota-6 18 februari 2003 - Bedenkingen tegen het ontwerpstreekplan Zuid-Holland Oost

Naar nota-5 12 februari 2003 - Bedenkingen tegen de ontwerpnota Wervel

Naar nota-4 23 januari 2003 - Verslag van de inspraak Gemeenteraad te Alphen a/d Rijn

Naar nota-3 12 mei 2002 - Reactie op de startnotitie Windenergie project Jacobswoude

Naar nota-2 26 februari 2001 - Presentatie voor de Commissie Ruimtelijke Ordening van de Gemeenteraad Jacobswoude

Naar nota-1 februari 2001 - Voorbereiding presentatie voor de Commissie Ruimtelijke Ordening van de Gemeenteraad Jacobswoude