Windturbines langs de N207De Vereniging tot Behoud van het Open Landschap van Jacobswoude e.o. is eind 1999 opgericht als antwoord op een initiatief van de CoŲperatieve Vereniging Windmolengroep Jacobswoude (CVWJ), die in de Vierambachtspolder een groot aantal kolossale windturbines wil plaatsen.

In eerste instantie had de gemeenteraad een positieve houding ten opzichte van dit initiatief. Het plan zag er dan ook verleidelijk uit. Goed voor het milieu en goed voor de agrariŽrs. Maar langzamerhand, vooral onder invloed van onze activiteiten, is duidelijk geworden dat er aan het plan ook heel wat nadelen kleven. Wij menen dat die nadelen de voordelen verre te boven gaan.

Waarom gaat het ? Er liggen thans vier alternatieven voor. Het grootste omvat 18 windturbines, die reiken tot 114 meter hoogte en die geplaatst zouden moeten worden in de noordwest hoek van de polder. Er zijn ook alternatieven waarbij de turbines langs de N 207 staan, aan een of aan twee zijden, vanaf Alphen aan den Rijn tot aan de Leidsche Vaart. Hoe dan ook: de groep vormt vanuit elke gezichtshoek een ordeloze chaos. Hij vervuilt niet alleen de horizon tot op grote afstand, maar zorgt ook voor veel overlast.

Begin 2001 hebben wij onder grote publieke en politieke belangstelling een presentatie gegeven voor de commissie Ruimtelijke Ordening van de gemeenteraad van Jacobswoude. Toen reeds hebben wij aangegeven op welke aspecten het initiatief moest worden beoordeeld en, wat ons betreft, afgewezen. Ook bij vele andere gelegenheden lieten wij onze stem horen.

Zo waren er vele contacten met het gemeentebestuur en de politieke partijen in Jacobswoude. Ook waren er contacten met onze buurgemeente Alphen aan den Rijn en met diverse instanties van de Provincie Zuid-Holland en van het ministerie van VROM. Daarnaast werden er velen geraadpleegd buiten deze bestuurlijke en politieke instanties, deskundigen en andere organisaties die zich met dit soort zaken bezig houden. Zo hebben wij meer en meer kennis en argumenten verzameld.

Steeds hebben wij onze argumenten tegen plaatsing van windturbines in de Vierambachtspolder naar voren gebracht, en ook de overduidelijke uitkomst van onze handtekeningenactie. Wij hebben de politieke partijen er meermalen op gewezen dat uit ons onderzoek is gebleken dat een ruime meerderheid van de bevolking van Jacobswoude tegen het initiatief voor een industrieel windturbinepark is.

Dat heeft ertoe bijgedragen dat onze vereniging sinds september 2001, toen de gemeenteraad een Stappenplan heeft vastgesteld voor de verdere besluitvorming, als volwaardige belanghebbende partij meepraat. Het Stappenplan begint met een Milieu Effect Rapportage (MER). Na vele stappen zal de gemeenteraad in juni 2003 een besluit nemen over de vraag of er windturbines mogen komen. Zo ja, dan komt wijziging van het Bestemmingsplan aan de orde.

Wij blijven ons met kracht tegen het initiatief verzetten. Wij begrijpen niet waarom uitgerekend onze gemeente moet worden verpest voor een nauwelijks meetbaar positief effect op het wereldmilieu. Als er windturbines moeten komen, dan op daartoe geŽigende plaatsen.

In de door ons uitgebrachte bulletins wordt u gedetailleerd op de hoogte gehouden hoe de ontwikkelingen rond dit project verlopen. Ook de door ons uitgebrachte nota's over dit project hebben wij voor u op onze site gepubliceerd.

De Startnotitie voor de MER en de INSPRAAK
De Startnotitie voor de MER ligt vanaf 25 april j.l. gedurende 4 weken ter inzage op het gemeentehuis. Wij raden u dringend aan van deze Startnotitie kennis te nemen. (Een PDF versie van de Startnotite kunt u onderaan deze pagina downloaden). Dan zult u kunnen zien dat vier varianten worden gepresenteerd, met nog grotere windturbines en nog grotere vermogens dan waarvan in het begin sprake was.

Tot 4 weken na 25 april hebt u de gelegenheid uw mening in te brengen om ervoor te zorgen dat zaken die u beroeren ook in de MER procedure aan de orde zullen komen en worden meegewogen. Dat kan uw zorg zijn voor het landschap, voor het woon-, werk- en recreatieve klimaat, maar ook de overlast van geluid, beweging, lichtschittering of schaduwen. Maar ook voor de vogels, de reigers, de ooievaars en vele andere soorten.

Het is van belang dat de politici een beeld krijgen van wat er leeft onder de bevolking, niet alleen in Jacobswoude, maar ook in de buurgemeenten. Je mag toch veronderstellen dat vandaag-de-dag de politiek met verdubbelde aandacht luistert naar de kiezers en daarnaar handelt.


Zo zal het uitzicht zijn vanaf de Brasem
De landbouw heeft het moeilijk en verdient medewerking. Van de EU, van het Rijk en Jacobswoude, maar niet op deze manier
Download hier MER notitie

Bekijken/downloaden Startnotitie MER.
Acrobat Reader moet op uw PC geŪnstalleerd zijn.
Windturbines in vergelijking met een flatgebouw

Windturbine in vergelijking met de PTT toren te Alpen a/d/ Rijn

Windturbines in vergelijking met de kerken te Hoogmade en Woubrugge

Windturbines in vergelijking met een flatgebouw

Windturbines, een gevaar voor de omgeving ?

De N207 in de toekomst ?

Jacobswoude

Blijft mooi !