VERENIGING TOT BEHOUD VAN HET OPEN LANDSCHAP VAN KAAG EN BRAASSEM E.O.

LID WORDEN

Onze vereniging was druk bezig met de strijd tegen de komst van de negentien windturbines. Maar wij blijven actief, inmiddels is er ook tijd voor een veel breder aandachtsgebied binnen de kaders van onze algemene doelstellingen.

Wij hebben ons onder andere bezig gehouden met de plaatsing van hoogspanningsmasten en de grootschalige kassen uitbreiding binnen ons gebied. Meer informatie daarover en de actuele stand van zaken treft u aan in de nieuwsbulletins.
Indien het belang van het open landschap ook u aan het hart gaat, kunnen wij uw sympathiserende steun heel goed gebruiken.

U kunt lid worden van onze vereniging door het jaarlijks overmaken van een vrijwillige bijdrage, waarbij een minimum van € 5,- op prijs wordt gesteld. U ontvangt dan ons nieuwsbulletin en wordt daarmee op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen. Tevens kunt u dan deelnemen aan de Algemene Ledenvergadering, waar naast het behandelen van verenigingszaken steeds een interessante spreker aan het woord komt over onderwerpen die het open landschap aangaan.

Vul onderstaand formulier vandaag nog in, bij voorbaat hartelijk dank voor uw steun!!

Wij respecteren natuurlijk uw privacy en houden ons aan de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige privacy wet- en regelgeving stellen, de procedure voor de bescherming van de gegevens van onze leden kunt u hier lezen.