KAART VAN HET BEOOGDE GEBIED

Op bijgaande kaart zijn de beoogde locaties voor de 400ha kassen in beeld gebracht in het overgebleven zoekgebied van de Veenderpolder en de Polder Oudendijk, of de Polder Vierambacht.

Bron: Tussenrapportage van onderzoeksbureau aan de Provincie Z-H.