GEEN KAS MAAR GRAS

Naar de kaart van het betreffende gebied

Naar het verslag van de inspraak in de Gemeenteraad,
d.d. 2 maart 2009


Open brief aan het College van B&W en de leden van de Gemeenteraad Kaag en Braassem,
d.d. 20 augustus 2009


Naar het verslag van de inspraak in de Gemeenteraad,
d.d. 26 oktober 2009


Naar het verslag van de inspraak in de Gemeenteraad,
d.d. 14 december 2009


Lees hier de brief aan de Provinciale staten van Zuid-Holland,
december 2009


Naar het verslag van de inspraak in de Commissie MKE van de Provincialestaten van Zuid-Holland,
d.d. 6 januari 2010


Zienswijze op het concept van de Provinciale Structuurvisie (PSV)
d.d. 17 januari 2010


Inspraak tijdens de hoorzitting Commissie Ruimte en Wonen
d.d. 12 mei 2010


Inspraak Gemeenteraad Kaag en Braassem
d.d. 24 augustus 2010


Terug naar Geschiedenis