VERENIGING TOT BEHOUD VAN HET OPEN LANDSCHAP VAN KAAG EN BRAASSEM E.O.

GESCHIEDENIS

Op deze pagina vindt u een overzicht uit het verleden van de belangrijke documenten van onze vereniging zoals o.a. zienswijzes, verslagen, rapporten en nota's.

1999
Er zijn plannen om minstens18 windmolens van 114 meter hoog langs de N207 te plaatsen. Lees hier de reactie van de VBOLKB

2007
Onze zienswijze over de aantasting van het openlandschap door plaatsing van 380KV hoogspanningsmasten

29 februari 2008
Brief aan de Minister van Vrom inzake het standpunt voor plaatsing van windturbines in de omgeving van Woerden

2009
Onder het motto "GEEN KAS MAAR GRAS" starten wij een actie tegen de bouw van 400 hectare kassen in ons gebied.

19 februari 2009
Klik hier voor de korte weergave van het overzicht van de vragen en antwoorden bij het onderdeel N 207, gepresenteerd door de heer Piet Timmers, projectmanager van de Provincie Zuid-Holland, tijdens de bijeenkomst van de Vereniging tot behoud van het open landschap.

19 oktober 2011
Klik hier voor de gezamelijke zienswijze en inspraak van ons en de "Vereniging Veenderpolder en Wijde AA inzake de MRSV 2025

Februari 2012
Presentatie van de
Landschapvisie N207 noord.

Februari 2012
MER Verbreding N207 van de Provincie Zuid-Holland

16 februari 2012
Lees hier de presentatie van de VBOLKB getoond op de Algemene Ledenvergadering.

28 februari 2013
Klik hier voor de gezamenlijke presentatie van ons en de Vereniging MHHNH gehouden op de Algemene Ledenvergadering.

februari 2013
U kunt de presentatie van de Rabobank inzake Groene Hart Noord hier vinden.

13 januari 2014
De inspraak op de Politieke Avond inzake Veenderveld 2

10 februari 2014
De inspraak op de Politieke Avond inzake Veenderveld 2

28 februari 2014
De stellingen van het politiek debat

14 februari 2014
De Zienswijze op de Visie Ruimte en Mobiliteit.

Het digitale verslag van onze activiteiten in 2013

24 november 2014
Inspraak op de politieke-avond A. de Graaflaan - Kruisweg

15 november 2014
Brief aan de leden van de Gemeenteraad inzake A. de Graaflaan - Kruisweg

Augustus 2014
Onze reactie op de plannen voor de bouw van een grote varkenshouderij aan de Kruisweg in de Vierambachtpolder

5 maart 2015
Presentatie:
Rijnlandse Molenstichting.
Molens en het Landschap

5 maart2015
Presentatie:
De positieve aanpak.
Maak Het Hart Niet Hard

5 maart 2015
Presentatie:
Algemene ledenvergadering

14 december 2015
Inspraak over de mogelijke woningbouw Leimuiden-West

14 december 2015
Inspraak over de plannen voor de uitbreiding van veehouderij Van Stralen

18 januari 2016
Inspraak over Krediet Leimuiden West

19 januari 2016
Inspraakreactie Leimuiden West

14 maart 2016
Inspraak over Krediet Leimuiden West”

30 maart 2016
Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 15 maart 2016

9 april 2016
Open brief aan de Gemeenteraad van Kaag en Braassem

18 april 2016
Inspraak Leimuiden West

30 juni 2017
Onze zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan Leimuiden-West

15 mei 2017
INSPRAAK op de Nota Uitgangspunten MRSV

Maart 2017
Verslag van de jaarlijkse ledenverrgadering van 9 maart 2017.

Februari 2017
Onze zienswijze inzake bestemmingsplan Paraplu Recreatie

8 januari 2018
Onze inspraak in het ontwerpbestemmingsplan Leimuiden-West

Januari 2018 - Bulletin 72
Uitnodiging voor de leden-
vergadering op 15 feb. 2018

20 februari 2018
Verslag van de Algemene Leden-vergadering

15 februari 2018
Presentatie van de Algemene Leden-vergadering

14 november 2018
Onze brief naar aanleiding van de Stakeholders-bijeenkomst van
6 november 2018

februari 2019
Verkiezingen Provinciale Staten 20 maart 2019
Hier een overzicht van de verkiezingsprogramma’s 2019-2023

3 maart 2019
Open brief aan het college van Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad van de gemeente Kaag en Braassem

7 maart 2019
Presentatie:
Het Groene Hart en de Stichting Groene Hart

7 maart 2019
Verslag van de Algemene Leden-vergadering

7 september 2019
Brief aan Aan het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland

juli 2020
Zienswijze op de concept Omgevingsvisie Kaag en Braassem