BULLETIN nr. 42 - mei 2010

Volledige pagina
Pagina afdrukken

In dit bulletin blikken wij kort terug op de Algemene Ledenvergadering en behandelen we enkele aandachtspunten uit het Werkplan 2010, met name het grote glas.

Nabeschouwing Algemene Ledenvergadering

De vergadering werd druk bezocht. De jaarstukken werden toegelicht en goedgekeurd. De contributie voor 2010 werd vastgesteld op Ä 0,00 en aan de leden zal weer een vrijwillige bijdrage worden gevraagd. Theo van Gorkom is teruggetreden uit het bestuur en Marc Blotwijk in zijn plaats gekozen.

Inmiddels heeft ruim een kwart van de leden al een vrijwillige bijdrage 2010 gestort. Voor degenen die dit nog gaan doen: het bankrekeningnummer is 9348409 ten name van Ver tot behoud v open landschap Kaag en Braassem eo te Woubrugge.

Landschapsontwikkelingsplan

Aansluitend aan de vergadering werd een presentatie gegeven door Ellen Groot Koerkamp over het Landschapsontwikkelingsplan, dat onlangs ook door de gemeenteraad van Kaag en Braassem werd aangenomen. Voor ons is dit plan een belangrijk richtsnoer bij het beoordelen van allerlei plannen die kunnen opdoemen en die van invloed kunnen zijn op het open landschap

Provinciale Structuurvisie (PSV) en grootschalige kassenbouw

Gedeputeerde Staten blijven maar zoeken naar een locatie voor grootschalig glas in Kaag en Braassem. Inmiddels wordt het zoeken beperkt tot de Veenderpolder. Gelukkig worden wij door de provinciale medewerkers goed op de hoogte gehouden over de lopende studies: de inpassingstudie en de haalbaarheidstudie. De provincie blijkt heel van meer studietijd nodig te hebben dan aanvankelijk de bedoeling was. Datzelfde geldt voor de commissie Nijkamp, die voor het ministerie van VROM landelijk de behoeften van de glastuinbouw in kaart brengt. Ook daarop wacht de provincie. Waarschijnlijk zullen Gedeputeerde Staten pas op 25 mei de studies onder ogen krijgen. Dat betekent dat Provinciale Staten zich er pas na de vakantie over kunnen uitspreken.

Op 30 juni gaan Provinciale Staten een besluit nemen over de PSV, vooruitlopend op de besluiten over het grote glas. Mede namens 9 andere organisaties hebben wij op 12 mei ingesproken op de hoorzitting van de commissie Ruimte en Wonen, die de besluitvorming over de PSV voorbereidt, en er op aangedrongen dat deze zoeklocatie wordt geschrapt en verdere zinloze studies worden gestopt. Wethouder Kea bevestigde dat de gemeente ook onverkort tegenstander blijft.

De volledige tekst van onze inspraak kunt u vinden op onze website. Hieronder enkele argumenten, die wij daarin hebben benadrukt:

Maximabrug - bypass - N 207

De verkeersproblemen rondom Alphen aan den Rijn waren de laatste maanden weer veel in het nieuws. Vooralsnog ziet het er naar uit dat de bouw van de Maximabrug wordt gecombineerd met de kleine bypass, over de Burgemeester Bruins Slotsingel. Overigens werd tijdens de hoorzitting op 12 mei door een vertegenwoordiger van twee bewonersverenigingen (Groenoord en Wielingen) aangedrongen op de aanleg van een by-pass buitenom Alphen aan den Rijn.

Ook de eventuele verdubbeling van de N 207 blijft de gemoederen bezig houden. De vraag blijft of daarmee meer wordt bereikt dan het aantrekken van meer verkeer. Als de verdubbeling er zou moeten komen, dan moet die wel heel zorgvuldig in het landschap worden ingepast.

Wervelender

In de provinciale nota Wervelender worden de doelstellingen voor het plaatsen van windturbines in onze provincie sterk verhoogd. Daarbij wordt gelukkig het Groene Hart ontzien, behalve langs de grote verkeerswegen A 12 en N 11.

Intussen gaat de gemeente Alphen aan den Rijn onderzoeken wat de gevolgen zijn van het plaatsen van windturbines bij de Steekterweg. Wat zou er nu nog onbekend zijn over windturbines?