EXTRA BULLETIN nr. 21 - oktober 2004


Geen windturbines in de Vierambachtspolder

In de raadsvergadering op 7 oktober 2004 heeft de gemeenteraad van Jacobswoude besloten geen windturbines in de Vierambachtspolder toe te laten. Het nieuw te maken Bestemmingsplan Buitengebied zal deze mogelijkheid niet opnemen.

De twee aanwezige VVD-raadsleden (het derde lid was in het buitenland), vier raadsleden van Gemeentebelang en twee raadsleden van het CDA waren voorstanders om te stoppen met het proces. De overige raadsleden, twee van Gemeentebelang en vier van het CDA, hadden de mogelijkheid voor windturbines wel in het bestemmingsplan willen opnemen.

Onze vereniging, die in november 1999 werd opgericht en binnenkort dus haar vijfjarig bestaan viert, heeft zich steeds ingezet voor het behoud van het open landschap. Wij zijn dan ook bijzonder verheugd dat de gemeenteraad tot dit besluit is gekomen, waardoor het open landschap, net als vorig najaar bij Provinciale Staten, opnieuw de winnaar is.

Graag bedanken wij iedereen, die zich heeft ingezet voor het bereiken van dit resultaat.


Huib van Dijk
voorzitter