BULLETIN nr. 4   november 2001


Windturbines in de Waddenzee ?
De discussie laait weer op. Voorstanders van windenergie en voorvechters voor de Waddenzee bestoken elkaar met de welbekende argumenten. Wat daarbij het meest blijft verbazen is het onvermogen om het zelfs over eenvoudige feiten en cijfers eens te worden. Onder meer bij het Centraal Bureau voor Statistiek kan worden nagegaan dat windenergie slechts een fractie van de totale energiebehoefte dekt. Dat blijft een feit, zelfs als we heel Nederland vol zetten met windturbines. Het CO2 probleem kan helaas niet met windenergie worden opgelost, ook al geeft de windturbine kennelijk velen een tevreden en veilig gevoel.

Dat windenergie weinig bijdraagt wil nog niet zeggen dat er nergens windturbines zouden mogen komen. Het dwingt wel om ze alleen daar te zetten waar ze geen overlast en schade veroorzaken. Wij blijven van mening dat windturbines, mede gezien hun geringe effect, niet geplaatst mogen worden waar zij het open landschap onherstelbare schade doen, zoals in de Vierambachtspolder.

NUON en windenergie
De reclamemakers tonen ons de witste was, de veiligste auto, het gezondste eten en de vriendelijkste energie. De Ster reclame van NUON met zijn tevreden windboer onderschat, zoals zo veel andere reclames, de intelligentie van de kijkers.

In serieuzere mededelingen is NUON eerlijker. Met windenergie is goed geld te verdienen. De politiek stimuleert windenergie met belastingmaatregelen en subsidies en dat werkt. En het speelt handig in op het milieugevoel. NUON zou wel gek zijn als ze daarvan geen commercieel gebruik zou maken.

De Initiatiefgroep voor het windturbinepark Vierambacht heeft dezelfde gedachte. Ook die geeft duidelijk aan dat zij het windturbinepark met name wil vestigen om er winst mee te maken en daarbij is het milieu een mooie bijkomstigheid. De vraag die het gemeentebestuur moet beantwoorden is of deze wijze van geld verdienen in het algemeen belang is. Hoeveel schade mag een gemeenschap worden aangedaan om het aan enkelingen mogelijk te maken een industriŽle activiteit te ontplooien? Wat ons betreft zijn windturbines in de Vierambachtspolder een te hoge prijs.

Jacobswoude en de structuurvisie.
In de structuurvisie lezen wij : "Met meren, vaarten, uitgestrekte weilanden en fraaie vergezichten is de gemeente een typisch voorbeeld van het Hollandse polderlandschap". En even verder : "Rust, ruimte en landelijkheid zijn dan ook de trefwoorden waarmee de basiskwaliteit van het leef- en woonmilieu aangeduid kan worden".

Geen wonder dat het gemeentebestuur actie neemt tegen een storend reclamebord op het veerhuisje bij het pontje over de Wijde Aa. En moeten we de Provincie wellicht dankbaar zijn dat die bezwaar maakt tegen de scheepjes in de Leidse Vaart, waarvan de masten op storende wijze het open landschap aantasten ?

Tegen deze achtergrond kun je toch niet serieus blijven stellen dat windturbines kunnen worden geaccepteerd in de Vierambachtspolder?

Leefbaar Jacobswoude
Het is goed dat bewoners en hun politieke vertegenwoordigers voortdurend naar elkaar luisteren. Verkozen zijn betekent niet dat er vier jaar lang niet meer geluisterd behoeft te worden. De klankbordgroep Hoogmade is een voorbeeld van levende democratie.

Het is ook goed dat bewoners scherp in de gaten houden wat er in hun gemeente, en zeker in hun directe omgeving, staat te gebeuren. Het valt te begrijpen dat Hoogmadenaren zich verweerden tegen de pergola voor de HSL. Leimuidenaren lopen uiteraard voorop wanneer er plannen worden gemaakt voor hun dorpskern en dringen aan op een meningspeiling onder de inwoners. En langs de Drecht maken bewoners zich zorgen over de verloedering van de Drechtse oevers. Zo is het ook een goede zaak dat de inwoners en omwonenden van de Vierambachtspolder voorop gaan in de actie tegen het windturbinepark, gesteund door de mening van een grote meerderheid van de bewoners.

Dit soort bewegingen moet door de politiek serieus worden genomen. Het zou van minachting voor de kiezers getuigen wanneer dit zou worden afgedaan met afgezaagde beweringen zoals "handtekeningenacties zeggen mij niets" of "natuurlijk weer een groep die zijn achtertuin in gevaar ziet". En al helemaal niet met de foutieve bewering "dat heeft de gemeenteraad nu eenmaal besloten, dus daar hoeven wij niet meer over te praten".

Volgend voorjaar zijn er weer verkiezingen voor de gemeenteraad. Wij zijn benieuwd wat de politieke partijen zullen zeggen over de toekomst van Jacobswoude en wij zullen in het bijzonder hun visie op het open landschap nauwgezet bestuderen.

Onze Vereniging
Onze vereniging heeft bereikt dat er geluisterd wordt en zal meedoen in het besluitvormingsproces rondom het voorgestelde windturbinepark Vierambacht, zoals door het gemeentebestuur is toegezegd. Wij zetten ons in voor een correcte vraagstelling en een eerlijke afweging van argumenten. En onze inzet blijft het voorkomen van schade aan het open landschap. Kent U nog meer mensen die onze vereniging willen steunen? Spoor ze dan aan om ook lid te worden en meld ze aan bij ons secretariaat: Kruisweg 14, 2481 NA, Woubrugge, tel. 0172-518929, e-mail ropbroek@cistron.nl. Verder verzoeken wij u vriendelijk, indien u beschikt over een e-mailadres dit kenbaar te maken aan het secretariaat, zodat toezending van onze nieuwsbulletins sneller en efficiŽnter kan.